Weź udział w promocji „Bezkompromisowy Zysk” i odbierz aż 135 zł w środkach Groupon:Pamiętaj! Warunkiem otrzymania nagrody w środkach Groupon jest spełnienie wszystkich powyższych warunków, utrzymanie Lokaty Bezkompromisowej do 20.02.2017 r. lub końca jej trwania, a następnie aż do dnia 31.03.2017 r. utrzymanie salda Konta Indywidualnego BGŻOptina w wysokości nie mniejszej niż pierwotna wysokość Lokaty Bezkompromisowej. Nagrody zostaną przekazane Laureatom do dnia 20.04.2017 r.
Zobacz regulamin promocji „Bezkompromisowy Zysk”

Lokata Bezkompromisowa jest lokatą 3-miesięczną, nieodnawialną, oprocentowaną na 3% w skali roku. Minimalna kwota lokaty wynosi 1000 zł.

Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna, będąca konsumentem, która ukończyła 18 lat, jest zarejestrowana w serwisie Groupon i posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz nie była posiadaczem Konta Indywidualnego BGŻOptima w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień zawierania umowy ramowej dotyczącej tego konta w ramach promocji.

Promocja będzie trwała w okresie od dnia 21 listopada 2016 roku aż do momentu osiągnięcia liczby 1500 sprzedanych kodów Groupon, lecz nie dłużej niż do dnia 15 grudnia 2017 roku.